Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

Sveikiname Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

Skaityti daugiau...Saugokime ir gerbkime iškovotą Lietuvos valstybės laisvę. Būkime drąsūs, vieningi ir ištikimi savo Tėvynei. Lai mūsų siekiai ir darbai stiprina šalies valstybingumą ir pilietiškumą, kurių taip siekė mūsų tėvai ir kuriais didžiuotųsi mūsų vaikai.

Supaprastinta psichologų pripažinimo tvarka

Nuo šiol psichologai įgis teisę atlikti asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą jau kitą dieną nuo prašymo ir kitų nustatytų dokumentų pateikimo dienos arba nuo prašyme apie ketinamą vykdyti veiklą nurodytos dienos.

VGI teikiamų paslaugų kokybė gerėja

Skaityti daugiau...

Remiantis Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) teikiamų administracinių paslaugų vartotojų patenkinimo tyrimo rezultatais, VGI paslaugų kokybė 2014 m. gerėjo. Daugiau nei pusė klientų pastebėjo, jog trumpėja paslaugų vykdymo terminai, gerėja konsultacijų kokybė,vis didesnis dėmesys skiriamas vartotojų poreikiams ir lūkesčiams. Klientų  teigimu, elektroninės paslaugos informacinėje sistemos GERVIS ypač prisidėjo prie VGI teikiamų administracinių paslaugų kokybės gerėjimo.

VGI mini Sausio 13-ąją

Skaityti daugiau...

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) prisideda prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 valandą dešimčiai minučių įžiebtos atminimo ir vienybės žvakutės VGI languose. Lietuva, įžiebdama žvakutes, parodė, jog ji tokia pat vieninga kaip ir prieš dvidešimt ketverius metus.

Latvijos geležinkelio įmonė "LDZ Cargo" Lietuvoje dirba saugiai

Skaityti daugiau...14 m. gruodžio 10 d Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) atstovai lankėsi Latvijos Respublikos valstybinėje geležinkelio techninėje inspekcijoje. Susitikimo metu vyko AB “Lietuvos geležinkelių” ir OOO „LDZ Cargo” saugos sertifikatų B dalių patikrinimas.

VGI ir Latvijos Respublikos valstybinė geležinkelio techninė inspekcija pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą

Skaityti daugiau...2014 m. gruodžio 10 d. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) ir Latvijos Respublikos valstybinė geležinkelio techninė inspekcija pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo atliekant geležinkelių įmonių (vežėjų) sertifikuojamos veiklos priežiūrą.

Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių pakeitimai

Skaityti daugiau...

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) informuoja, kad š. m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras priėmė įsakymą Nr. 3-431-(E), kuriuo keičiamos Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės. Įsakyme yra įtvirtinama geležinkelio perėjos sąvoka, nustatyti minimalūs perėjų techniniai reikalavimai, atvejai, kada pervažos gali būti nesergimos pervažininkų bei matomumai eksploatuojamose pervažose ir perėjose. Visi pakeitimai įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 d.