Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

VGI lankėsi projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę!” dalyvės

Skaityti daugiau...2015 m. rugpjūčio 27 d. Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) lankėsi projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyvės Deimilė Diškevičiūtė iš Stakliškių ir Gabija Tarvydytė iš Kauno. Susitikimo metu projekto dalyvės buvo supažindintos su VGI veikla, moderniais VGI darbo metodais bei diegiamomis naujovėmis.

„Baltijos keliu – į laisvę“

Skaityti daugiau...1989-ųjų rugpjūčio 23 d. tris valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – sujungė gyva beveik 2 mln. žmonių grandinė laisvės ir nepriklausomybės vardan.

Dar 1989 m. liepos 15 d. Baltijos Tarybos posėdyje Estijoje galutinai sutarta Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybes sujungti „gyvąja grandine“ – Baltijos keliu.

Reikalavimai pateikti informaciją apie geležinkelio riedmenų techninius prižiūrėtojus

Skaityti daugiau...Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas numato, kad visiems geležinkelių riedmenims turi būti paskirtas techninis prižiūrėtojas, kuris Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre įregistruotas kaip atsakingas už atitinkamų geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą. Techniniai prižiūrėtojai prekiniams vagonams ir traukos riedmenims (lokomotyvams) skiriami skirtinga tvarka.

Informacija įgaliojimams geležinkelių transporto eismo saugos srityje gauti

Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 11 straipsnio 1 dalimi, geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje.

Mažinama našta geležinkelio įmonėms (vežėjams), veikiantiems Lietuvoje ir Lenkijoje

Skaityti daugiau...2015 m. liepos 21 d. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) ir Lenkijos Respublikos geležinkelių transporto valdyba (UTK) pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo susitarimą dėl ūkio subjektų sertifikuojamos veiklos priežiūros (toliau - susitarimas).

„Nugalėję Atlantą žuvo Lietuvos garbei“

Skaityti daugiau...Prieš 82 metus, 1933 m. liepos 17 d. sėkmingai perskridę Atlanto vandenyną, tačiau taip ir nepasiekę Lietuvos, žuvo lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas.

1933 m. liepos 15 d. lakūnai pakilo iš Niujorko Floyd Bennet oro uosto. Nuo oro uosto Niujorke iki žūties vietos tuometinėje Vokietijos teritorijoje, Soldino miške, S. Dariaus ir S. Girėno valdomas lėktuvas „Lituanica“ įveikė 6411 kilometrų ir skrydžio metu nenusileidęs ore išbuvo 37 valandas 11 minučių.

Žalgirio mūšiui – 605 metai

Skaityti daugiau...Prieš 605 metus - 1410 m. liepos 15 d. Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos vadovaujamos jungtinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės pajėgos sumušė Vokiečių ordino kariuomenę.