Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

VGI nuline vizija paremta strategija bus pristatyta Europos kokybės konferencijoje Liuksemburge


Skaityti daugiau...Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) nuline vizija pagrįsta strategija laimėjo europinio lygmens atranką ir tapo vienu iš gerosios patirties pavyzdžių Europos Sąjungos mastu. Ši strategija bus pristatyta 2015 m. spalio 1-2 d. Liuksemburge vyksiančios 8-osios Europos kokybės konferencijos metu.

Aktuali informacija dėl TAF TSS įgyvendinimo

Skaityti daugiau...

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja techninio sąveikumo specifikacijos, susijusios su telematikos priemonėmis krovinių vežimo paslaugoms teikti, (toliau – TAF TSS) redakcija, nustatanti prievolę krovinių vežimo procese dalyvaujantiems subjektams (geležinkelio įmonėms (vežėjams), infrastruktūros valdytojams, prekinių vagonų techniniams prižiūrėtojams) diegti bendrus informacijos keitimosi standartus, būtinus geležinkelių sistemų sąveikai didinti.

Darbuotojų mokymams - Valstybinės geležinkelio inspekcijos rekomendacijos

Skaityti daugiau...Informuojame, kad Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 2015 m. gegužės 28 d. patvirtino Rekomendacijas darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymams bei Rekomendacijas asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų) mokymams. Šios rekomendacijos apibrėžia reikalavimus mokymų programoms, lektoriams bei numato mokymų baigimo pažymėjimo pavyzdinę formą.

Profesijų ir pereigybių kvalifikacinių specialiųjų reikalavimų geležinkelių transporto darbuotojams nebereikia derinti su VGI

Skaityti daugiau...Informuojame, kad 2015 m. gegužės 29 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 31 straipsnio pakeitimai, nustatantys, kad nuo šiol specialiuosius profesijų ir pareigybių kvalifikacinius reikalavimus geležinkelių transporto darbuotojams nustato geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė (vežėjas). Šių reikalavimų nebereikia derinti su VGI.

Su minėtu pakeitimu galite susipažinti čia.

Minima Tarptautinė saugaus elgesio geležinkelio pervažose diena

Skaityti daugiau...Birželio 3-ąją dieną jau septintą kartą yra organizuojama Tarptautinė saugaus elgesio geležinkelio pervažose diena (ILCAD). Šių metų pervažų dienos šūkis - „Neskubėk ir nerizikuok savo gyvybe”. ILCAD organizatoriai kviečia atkreipti dėmesį į pervažose tykančius pavojus ir dažnai neatsargų pėsčiųjų, dviratininkų ir vairuotojų elgesį.

VGI kviečia statinių techninę priežiūrą vykdyti naudojantis GERVIS priemonėmis

Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau  - VGI) kviečia geležinkelio statinių naudotojus (valdytojus) geležinkelio statinių techninę priežiūrą vykdyti naudojantis GERVIS priemonėmis.

VGI nuline vizija paremta strategija – viena iš dviejų geriausių viešojo administravimo praktikų Lietuvoje

Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) paskelbta viena iš dviejų nacionalinės viešojo administravimo srities gerosios patirties pavyzdžių atrankos nugalėtojų. VGI nuline vizija pagrįsta strategija pripažinta geriausiu novatoriško viešojo administravimo pavyzdžiu Lietuvoje. Šia strategija yra siekiama užtikrinti saugumą geležinkelių transporte ir užkirsti kelią žmonių mirtims bei sužalojimams.