Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

VGI švies visuomenę apie geležinkelių pavojus

Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija (VGI) nuo 2015 m. pradės aktyvų visuomenės švietimą, siekiant atkreipti ir ugdyti žmonių dėmesį į pavojus šalia geležinkelių. Tai bus dar viena VGI įgyvendinama priemonė mažinti sužeistų ir žuvusių geležinkeliuose asmenų skaičių.

VGI sveikina Europos geležinkelių agentūrą su veiklos dešimtmečiu

Skaityti daugiau...

Birželio 26 d. Europos geležinkelių agentūra (ERA) mini veiklos dešimtmetį.

„Džiaugiamės šia stipria abipuse partneryste, kuri leidžia konstruktyviai spręsti su visos Europos geležinkelių tinklo harmonizavimu susijusias problemas ir dalintis gerąja patirtimi. Mums tai ypač svarbu padedant kurti saugų ir sąveikų Lietuvos geležinkelių transportą. VGI vardu sveikinu Europos geležinkelių agentūrą su reikšmingos ir rezultatyvios veiklos dešimtmečiu. Linkiu ir toliau sėkmingai siekti ambicingų tikslų kuriant saugią, modernią ir konkurencingą Europos geležinkelių sistemą“ – sveikinimą perduoda VGI viršininkas Robertas Šerėnas.

Estija palaiko Lietuvos iniciatyvą dėl pavojingų krovinių vežimo reglamentavimo

Skaityti daugiau...

Birželio 10 d. Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje vykusio Lietuvos ir Estijos nacionalinių saugos institucijų atstovų susitikime Estijos atstovai pareiškė pritarimą siekti spręsti su pavojingų krovinių vežimo reglamentavimu susijusią problemą.

Minima tarptautinė saugaus elgesio geležinkelių pervažose diena

Skaityti daugiau...Šiandien daugiau kaip 40 pasaulio šalių mini tarptautinę saugaus elgesio geležinkelių pervažose dieną. Nuo 2009 m. kasmet minima diena siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į nesaugaus elgesio pervažose pavojus.

Lietuvos geležinkelių pervažose pernai įvyko 9 eismo įvykiai, kurių metu žuvo 1 ir buvo sunkiai sužeisti 3 žmonės. Pagrindinė eismo įvykių priežastis – automobilių kelių eismo taisyklių reikalavimų nesilaikymas.

PKP Cargo S.A. išduota saugos sertifikato B dalis

Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad 2014 m. gegužės 21 d. geležinkelio įmonei PKP Cargo S.A. (nacionalinis registracijos numeris: 0000027702) išduota saugos sertifikato B dalis, patvirtinanti, kad ši įmonė  turi eismo saugos valdymo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, bei naudodamasi geležinkelių tinklu atitinka jame nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus. Įmonei suteikta teisė eksploatuoti geležinkelio liniją Lietuvos Respublikos – Lenkijos Respublikos pasienis – Šeštokai.

Tarptautinėje konferencijoje VGI pristatė GERVIS

Skaityti daugiau...2014 m. gegužės 8 – 9 dienomis Vilniuje vyko konferencija „Baltijos projektų valdymo dienos 2014“. Tai renginys, kuriame valstybinės ir privačios organizacijos bei institucijos dalinasi geriausia Baltijos šalių patirtimi projektų valdymo srityje. Šioje konferencijoje Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su šios sistemos diegėju pristatė Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinę sistemą (GERVIS).

AB „Dolomitas“ išduotos saugos sertifikato A ir B dalys

Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad 2014 m. gegužės 5 d. AB „Dolomitas“ (nacionalinis registracijos numeris 167900844) išduotos saugos sertifikato A ir B dalys.