Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

Veiklą pradėjo krovinių vežimo koridorius „Šiaurės jūra - Baltija"

Skaityti daugiau...Š.m. lapkričio 10 d. veiklą pradėjo daugiau kaip 6 000 km besitęsiantis krovinių vežimo koridorius „Šiaurės jūra – Baltija“. Minėtas koridorius sujungė svarbiausius Vakarų Europos jūrų uostus su Centrine Europa ir Lietuva, o iki 2020 m. turėtų sujungti Latvijos ir Estijos sostines bei Lenkijos – Ukrainos pasienyje esančius miestus.

Patvirtintas Struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų atitikties nacionalinių teisės aktų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas

Skaityti daugiau...Informuojame, kad nuo š. m. spalio 13 d. įsigaliojo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - VGI) patvirtintas Struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų atitikties nacionalinių teisės aktų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas.

Liuksemburge pristatyta nuline vizija paremta VGI strategija

Skaityti daugiau...2015 m. spalio 1-2 d. vykusioje 8-ojoje Europos Kokybės konferencijoje „Viešasis administravimas – vienas sprendimo būdų“ buvo pristatyta Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (VGI) nuline vizija paremta veiklos strategija.

Elektroninis parašas padeda sutaupyti


Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VGI) nuo 2014 m. dokumentus pradėjo pasirašinėti tik elektroniniu parašu - tai leido prisidėti prie inspekcijos modernizavimo bei resursų taupymo proceso.

Patvirtinti mokymų trukmės ir turinio reikalavimai fiziniams asmenims, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, bei krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovams

Skaityti daugiau...Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo 2 d. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) patvirtino fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymo trukmės ir turinio reikalavimus. Kartu pripažintas netekusiu galios  VGI viršininko 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-108 „Dėl rekomendacijų darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymams patvirtinimo“.