Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių pakeitimai

Skaityti daugiau...

Valstybinė geležinkelio inspekcija (toliau – VGI) informuoja, kad š. m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras priėmė įsakymą Nr. 3-431-(E), kuriuo keičiamos Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės. Įsakyme yra įtvirtinama geležinkelio perėjos sąvoka, nustatyti minimalūs perėjų techniniai reikalavimai, atvejai, kada pervažos gali būti nesergimos pervažininkų bei matomumai eksploatuojamose pervažose ir perėjose. Visi pakeitimai įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 d.

Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėse nauji signalizaciniai ženklai

Skaityti daugiau...

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) informuoja, jog š. m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras priėmė įsakymą Nr. 3-430-(E), kuriuo Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės yra papildomos dviem naujais geležinkelių eismo signaliniais ženklais: “Tyliai švilptelėti“ ir „Artėjimo prie pervažos ženklas su baltais žiburiais“. Šis pakeitimas įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 d.

Europos geležinkelių agentūra: Lietuvoje ir toliau gerėja geležinkelių saugos situacija

Skaityti daugiau...

 

Europos geležinkelių agentūra, apibendrinusi 2013 m. Europos  Sąjungos (toliau – ES) geležinkelio transporto įvykių duomenis, paskelbė, kad Lietuvoje stebima geležinkelių transporto saugos situacija gerėja.

VGI lankėsi Latvijos techninės geležinkelių inspekcijos ir Latvijos geležinkelių administracijos atstovai

Skaityti daugiau...

2014 m. lapkričio 5 d. Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) lankėsi Latvijos techninės geležinkelių inspekcijos ir Latvijos geležinkelių administracijos atstovai. Susitikimo metu buvo pristatytas Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registras ir Lietuvos Respublikos riedmenų registras, kurie veikia kartu su Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacine sistema (VGI IS).

Lietuvoje pirmoji mašinistė

Skaityti daugiau...2014 m. spalio 1d. VGI išdavė mašinisto pažymėjimą pirmajai mašinistei Lietuvoje Agnei Krikštaponytei.  Šis pažymėjimas yra išduotas pagal naujausius Europos Sąjungos reikalavimus ir galioja visoje Europos Sąjungoje.

Įvertintas Bendrojo vertinimo modelio taikymo efektyvumas VGI

Skaityti daugiau...2014 m. rugpjūčio 26 d. Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas priėmė sprendimą Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) pripažinti Bendrojo vertinimo modelio (BVM) efektyviu taikytoju. Tai trečioji įstaiga Lietuvoje, kuriai  išduotas BVM efektyvaus taikytojo pažymėjimas.

VGI lankėsi projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę!“ dalyviai

Skaityti daugiau...

2014 m. rugpjūčio 27 d. Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) lankėsi projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviai Monika Tarvydytė ir Edvinas Meškauskis. Susitikimo metu projekto dalyviai buvo supažindinti su VGI veikla, moderniais VGI darbo metodais bei diegiamomis naujovėmis.