Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

Pasikeitė privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma

Skaityti daugiau...Šių metų kovo 24 d. Geležinkelių transporto kodekso pakeitimu patvirtinta minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma eurais.

Įsigaliojo naujos TSS redakcijos, nustatančios reikalavimus 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemai

Skaityti daugiau...Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos techninio sąveikumo specifikacijų redakcijos (toliau – TSS), nustatančios reikalavimus infrastruktūros (geležinkelių keliai, iešmai, peronai ir kt.), energijos (orinė kontaktinė linija, pastotės ir kt.) ir geležinkelių riedmenų (lokomotyvai, keleiviniai riedmenys ir specialiosios paskirties riedmenys) posistemiams.

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga

Skaityti daugiau...

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 –mečio proga! Didžiuokimės, ką nuveikėme per ketvirtį amžiaus, ir nesustokime  siekti savo tikslų. Būkime stiprūs, vieningi ir ryžtingi vardan Lietuvos.

Sveikiname Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

Skaityti daugiau...Saugokime ir gerbkime iškovotą Lietuvos valstybės laisvę. Būkime drąsūs, vieningi ir ištikimi savo Tėvynei. Lai mūsų siekiai ir darbai stiprina šalies valstybingumą ir pilietiškumą, kurių taip siekė mūsų tėvai ir kuriais didžiuotųsi mūsų vaikai.

Supaprastinta psichologų pripažinimo tvarka

Nuo šiol psichologai įgis teisę atlikti asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą jau kitą dieną nuo prašymo ir kitų nustatytų dokumentų pateikimo dienos arba nuo prašyme apie ketinamą vykdyti veiklą nurodytos dienos.

Latvijos geležinkelio įmonė "LDZ Cargo" Lietuvoje dirba saugiai

Skaityti daugiau...2014 m. gruodžio 10 d Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) atstovai lankėsi Latvijos Respublikos valstybinėje geležinkelio techninėje inspekcijoje. Susitikimo metu vyko AB “Lietuvos geležinkelių” ir OOO „LDZ Cargo” saugos sertifikatų B dalių patikrinimas.

VGI ir Latvijos Respublikos valstybinė geležinkelio techninė inspekcija pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą

Skaityti daugiau...2014 m. gruodžio 10 d. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) ir Latvijos Respublikos valstybinė geležinkelio techninė inspekcija pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo atliekant geležinkelių įmonių (vežėjų) sertifikuojamos veiklos priežiūrą.