Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijosNaujienos

Sutrumpintas senojo tipo traukinio mašinistų pažymėjimų galiojimo terminas

Skaityti daugiau...Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) informuoja, kad sutrumpintas traukinio mašinistams išduotų dokumentų, kuriais suteikiama teisė valdyti geležinkelių riedmenis (toliau – senojo tipo pažymėjimai), galiojimo terminas.
Senojo tipo mašinistų pažymėjimai, kurie išduoti iki 2011 m. rugsėjo 1 d., galioja iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. (anksčiau buvo iki 2018 m. spalio 30 d.).
Šį pakeitimą įtvirtinančiu Susisiekimo ministro įsakymu galite susipažinti čia.

Pasikeitė privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma

Skaityti daugiau...Šių metų kovo 24 d. Geležinkelių transporto kodekso pakeitimu patvirtinta minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma eurais.

Įsigaliojo naujos TSS redakcijos, nustatančios reikalavimus 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemai

Skaityti daugiau...Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos techninio sąveikumo specifikacijų redakcijos (toliau – TSS), nustatančios reikalavimus infrastruktūros (geležinkelių keliai, iešmai, peronai ir kt.), energijos (orinė kontaktinė linija, pastotės ir kt.) ir geležinkelių riedmenų (lokomotyvai, keleiviniai riedmenys ir specialiosios paskirties riedmenys) posistemiams.

GERVIS supaprastina geležinkelio statinių priežiūrą

Skaityti daugiau...Nuo šių metų kovo 11 d. geležinkelio statiniams yra taikomos specialiai geležinkelio statiniams parengtos techninės priežiūros taisyklės, nustatančios geležinkelio statinių techninės priežiūros periodiškumą, techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką bei kvalifikacinius reikalavimus techniniams prižiūrėtojams.

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga

Skaityti daugiau...

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 –mečio proga! Didžiuokimės, ką nuveikėme per ketvirtį amžiaus, ir nesustokime  siekti savo tikslų. Būkime stiprūs, vieningi ir ryžtingi vardan Lietuvos.

Sveikiname Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

Skaityti daugiau...Saugokime ir gerbkime iškovotą Lietuvos valstybės laisvę. Būkime drąsūs, vieningi ir ištikimi savo Tėvynei. Lai mūsų siekiai ir darbai stiprina šalies valstybingumą ir pilietiškumą, kurių taip siekė mūsų tėvai ir kuriais didžiuotųsi mūsų vaikai.

Supaprastinta psichologų pripažinimo tvarka

Nuo šiol psichologai įgis teisę atlikti asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą jau kitą dieną nuo prašymo ir kitų nustatytų dokumentų pateikimo dienos arba nuo prašyme apie ketinamą vykdyti veiklą nurodytos dienos.